De contributie is een vast maandbedrag en wordt aan het begin van de maand geincasseerd door middel van een automatische incasso. Het maandbedrag is gebaseerd op de jaarcontributie verdeeld over 12 maanden. 
 
SNS Rek. nr. NL72SNSB 0938366580 (Almelo)
t.n.v. Stichting Taekwondo Oude Luttikhuis


Gezinskorting Taekwondo
Voor gezinsleden die op hetzelfde adres woonzaam zijn hebben wij speciale kortingen.
Hierbij geldt wel dat het oudste lid altijd het eerste lid is. Dit is alleen van toepassing bij Taekwondo. 

 

Huishoudelijk reglement
Zie Documenten
 

Jeugdsportfonds
Taekwondo Oude Luttikhuis werkt ook samen met het jeugdsportfonds voor eventuele ondersteuning bij betaling van de contributie, zie http://www.jeugdsportfonds.nl/ voor meer informatie.
 
Opzeggen
Wilt u uw lidmaatschap stopzetten? Dat kan op twee manieren.

U kunt hiervoor een mail sturen naar het volgende adres :
tkdoudeluttikhuis@hotmail.com

Een andere mogelijkheid is per brief :
Taekwondo Oude Luttikhuis
Bornerbroeksestraat 455B
7609 PK Almelo

Het is niet mogelijk om het lidmaatschap mondeling te beëindigen.  

Houd er wel rekening mee dat wij 1 maand opzegtermijn hanteren. (bijv 12 Mei opzeggen, Juni zal de laatste maand van afschrijving zijn).


Bij het verzenden van een opzegging per mail zullen wij u altijd een bevestiging sturen, mocht u deze niet hebben ontvangen neemt u dan nogmaals contact met ons op zodat wij de opzegging correct kunnen verwerken.

Lidmaatschap Taekwondo Bond Nederland
Wij zijn verplicht om al onze taekwondoleden op te geven bij de Taekwondo Bond Nederland. 
Het lidmaatschap hiervoor dient u zelf te beëindigen, het is helaas niet mogelijk dat wij dit doen. 
Meer informatie hierover op www.taekwondobond.nl 

Contactgegevens aanpassen van bestaande leden.
Kloppen uw huidige gegevens niet meer? Vul het wijzigingsformulier in en wij zullen uw gegevens aanpassen.