Contributie (per 1-2-2017)

Contributie t/m 14 jaar = 21,00 Euro per maand
Contributie 15 jaar en ouder = 23,00 Euro per maand
Eenmalige inschrijfkosten = 10,00 Euro 

 
De contributie is een vast maandbedrag ongeacht het aantal keren dat men traint en wordt aan het begin van de maand geincasseerd door middel van een automatische incasso. Het maandbedrag is gebaseerd op de jaarcontributie verdeeld over 12 maanden. 
 
SNS Rek. nr. NL72SNSB 0938366580 ( Almelo)
t.n.v. Stichting Taekwondo Oude Luttikhuis
 
Gezinskorting
Voor gezinsleden die op hetzelfde adres woonzaam zijn hebben wij speciale kortingen.
Hierbij geldt wel dat het oudste lid altijd het eerste lid is.

Het tweede lid = 16,00 Euro per maand
Het derde lid = 12,00 Euro per maand
Het vierde lid = 12,00 Euro per maand enz

 

Huishoudelijk reglement
Zie Downloads
 

Jeugdsportfonds
Taekwondo Oude Luttikhuis werkt ook samen met het jeugdsportfonds voor evenuele ondersteuning bij betaling van de contributie, zie http://www.jeugdsportfonds.nl/ voor meer informatie.
 
Opzeggen
Wilt u uw lidmaatschap stopzetten? Dat kan op twee manieren.

U kunt hiervoor een mail sturen naar het volgende adres :
tkdoudeluttikhuis@hotmail.com

Een andere mogelijkheid is per brief :
Taekwondo Oude Luttikhuis
Bornerbroeksestraat 455B
7609 PK Almelo

Het is niet mogelijk om het lidmaatschap mondeling te beeindigen.  

Houd er wel rekening mee dat wij 1 maand opzegtermijn hanteren.
Bij het verzenden van een opzegging per mail zullen wij u altijd een bevestiging sturen, mocht u deze niet hebben ontvangen neemt u dan nogmaals contact met ons op zodat wij de opzegging correct kunnen verwerken.

Lidmaatschap Taekwondo Bond Nederland
Wij zijn verplicht om al onze leden op te geven bij de Taekwondo Bond Nederland. 
Het lidmaatschap hiervoor dient u zelf te beeindigen, het is helaas niet mogelijk dat wij dit doen. 
Meer informatie hierover op www.taekwondobond.nl 

Contactgegevens aanpassen van bestaande leden.
Kloppen uw huidige gegevens niet meer? Vult u wijzigingsformulier in en wij zullen uw gegevens aanpassen

 

Contactgegevens wijzigen