Klik om deze tekst te bewerken...
Klik om deze tekst te bewerken...
Klik om deze tekst te bewerken...
Klik om deze tekst te bewerken...

18 november 2017

Nationaal danexamen

Klik om deze tekst te bewerken...

5 December 2015

Klik om deze tekst te bewerken...
Klik om deze tekst te bewerken...
Klik om deze tekst te bewerken...
Klik om deze tekst te bewerken...
Klik om deze tekst te bewerken...
Klik om deze tekst te bewerken...
Klik om deze tekst te bewerken...
Klik om deze tekst te bewerken...

18 december 2016

Tijdschema clubexamen hoge band

Klik om deze tekst te bewerken...
Klik om deze tekst te bewerken...
Klik om deze tekst te bewerken...

Klik om deze tekst te bewerken...

Klik om deze tekst te bewerken...
Klik om deze tekst te bewerken...
Klik om deze tekst te bewerken...
Klik om deze tekst te bewerken...
Klik om deze tekst te bewerken...
Klik om deze tekst te bewerken...
Klik om deze tekst te bewerken...
Klik om deze tekst te bewerken...

7-14 mei 2018

EK Senioren Kazan Rusland

26-27 mei 2018

Austrian Open 2017

16 Juni 2018

Nationaal Danexamen

18 - 22 juni 2018

Clubexamens lage band

23 juni 2018

Clubexamens hoge band

7 juli 2018

Herexamens

14 juli 2018

Clubdag